top of page
illustratie_maatwerk-output.jpg

vanaf de zijlijn

EasyLog houdt zich afzijdig van bestaande infrastructuren. Geen lastige implementatietrajecten of kritische systeembeheerders.

De data die via de App worden verzameld worden extern beheerd en worden op verzoek aangeboden in een formaat dat moeiteloos door elk aanwezig softwarepakket kan worden verwerkt.

'One-way traffic' waarbij data zich gewillig schikken en naar wens kunnen worden vertaald, worden geconverteerd en gestructureerd aangeboden.

Voorafgaand aan de introductie van EasyLog vindt overleg plaats met de betrokkenen binnen een organisatie en wordt de data-uitwisseling in onderling overleg ingericht en gedocumenteerd.

bottom of page